Để thuận tiện cho việc mua bán giữa Shop và Quý khách Hàng, Shop có một số qui định mua hàng như sau : - Quý khách vui lòng cọc 30% giá trị tiền hàng - Đối với khách hàng trong nội thành phố hcm lúc nhận hàng thanh toán phần tiền hàng còn lại - Đối với khách hàng ngoại thành phố khi shop gửi bill đơn hàng vui lòng thanh toán phần còn lại đơn hàng hoặc có thể chọn ship cod